"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2010(27)

PLIK DO POBRANIA 4/2010(27)

SPIS TREŚCIdialog 4/2010(27)

OBLICZA DIALOGU
Wzbogacenie Dialogu, Juliusz Gardawski
Siła konsultacji w wybranych krajach UE, Maciej Pańkow
Bomba demograficzna, Antoni Rajkiwicz
Dialog wokół rozwoju obszarów wiejskich, Tomasz Grosse
Partnerstwo wokół zasad flexicurity, Iwona Poliwczak
DYSKUSJE „DIALOGU”
Ruch pracowniczy a kryzys gospodarczy, R.Boyer, C.Crouch, M.Regini, P.Marginson, R.Hyman, R.Gumbrell-McCormick, R.Milkman
LABORATORIUM MYŚLI
Stare i nowe oblicza solidarności, Richard Hyman
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Polacy protestują mniej, Richard Hyman
Dialog wokół jakości środowiska pracy, Barbara Surdykowska
Sukcesy i porażki Trójstronnej Komisji, Rafał Bakalarczyk
Partycypacja finansowa pracowników, Rafał Towalski
Rozwój europejskiego dialogu sektorowego, Ewa Rybicka
Dialog o 40 komitetach, Andrzej Zybała