"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2010(26)

PLIK DO POBRANIA 3/2010(26)

SPIS TREŚCIdialog 3/2010(26)

OBLICZA DIALOGU
Niemiecki model partycypacji, Martin Koppernock
Dialog z liberalizacją w tle, Tomasz Grosse
Partycypacyjne rachuby, Jerzy Wratny
Partycypacja – europejska odyseja, Jerzy Wratny
Profilowanie rad, Marek Bednarski
Kwalifikacje dla nowoczesności, Barbara Surdykowska
Wolności związkowe pracowników sektora publicznego, Anna Reda
Dialog z przeszkodami, Janina Petelczyc
Dialog w cieniu państwa, Marek Pliszkiewicz
LABORATORIUM MYŚLI
Instytucja mają znaczenie, Jacek Kochanowski, Mirosław Marody
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Ze szkoły na rynek, Rafał Bakalarczyk
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w nowym kształcie, Ewa Rybicka
Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, Jan Dzierzgowski
WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH
Rola zasiłków dla bezrobotnych
Instytucje pomocy społecznej wobec ekonomii społecznej