"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2010(25)

PLIK DO POBRANIA 2/2010(25)

SPIS TREŚCIdialog 2/2010(25)

OBLICZA DIALOGU
Wyzwania współczesności, Jerzy Wratny
Dialog społeczny w europejskich koncernach, Romuald Jagodziński
Wokół spójności i innowacyjności polskiej gospodarki, Tomasz Grzegorz Grosse
Produktywna praca i gospodarka, Andrzej Karpiński
Dialog Instytucjonalny, Beata Ciężka
Inkluzywny rynek pracy, Barbara Surdykowska
W kierunku nowoczesności, Irena Dryll
LABORATORIUM MYŚLI
Kompetencje cywilizacyjne, Piotr Sztompka
ZDARZENIA, PUBLIKACJE, RECENZJE
Dialog w europejskich przedsiębiorstwach, Jan Czarzasty
Dialogiem w kryzys, Michał Mierzwa
Między prawami socjalnymi a wolnością przedsiębiorczości, Barbara Surdykowska
W labiryncie życia. Między pracą a domem, Dorota Marciniak
Wokół partycypacji pracowniczej, Irena Dryll
Inkluzywna Polska, Rafał Bakalrarczy