"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2010(24)

 

PLIK DO POBRANIA 1/2010(24)

 

SPIS TREŚCIdialog 1/2010(24)

OBLICZA DIALOGU
Aktywniej na rynku pracy, Elżbieta Kryńska
Restrukturyzacja i zmiana ekonomiczna, Anna Kwiatkiewicz
Dialogi wojewódzkie, Jacek Sroka
Kompetentny uczestnik dialogu społecznego, Rafał Towalski
Dynamika dialogu, Jacek Męcina
Dialog dla rozwoju, Tomasz Grzegorz Grosse
Partnerski spór pod paragrafem, Irena Dryll
LABORATORIUM MYŚLI
Wolność wyboru, Andrzej Karpiński
ZDARZENIA, PUBLIKACJE, RECENZJE
Rok europejskiej solidarności, Pierre Klein
Inna twarz wykluczonych, Irena Dryll
Trójstronny Szczyt Społeczny na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia, Ewa Rybicka
Stąd do przyszłości, Anna Kwiatkiewicz
Dialog wokół ,,zielonej gospodarki’’, Michał Mierzwa
Praca po europejsku, Jan Czarzasty
„Praca Polska 2010”, Michał Mierzwa