"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/4 2009(23)

 PLIK DO POBRANIA 3/4 2009(23)

SPIS TREŚCI

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół przyszłości przemysłu, Andrzej Karpiński
Między rynkiem a socjalem, Małgorzata Radziukiewicz
Polityka celów, Środków i miar, Krzysztof Hagemejer
W poszukiwaniu nowej wizji państwa, Tomasz G. Grosse
Dialog oparty na wiedzy, Andrzej Zybała
Dialog na rozdrożu – ewolucja niemieckiego i duńskiego dialogu społecznego, Tomasz G. Grosse
Razem czy osobno? Europejscy partnerzy społeczni wobec kryzysu, Jan Czarzasty
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Siła rozdźwięku – sektorowy dialog społeczny, Zespół badawczy
Związki zawodowe w kryzysie, Irena Dryll
Społeczeństwo w drodze, Irena Dryll
Europejski dialog społeczny w Traktacie Lizbońskim, Ewa Rybicka
Drogi rozwoju dialogu, Joanna Lizut