"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2/2008(19)

PLIK DO POBRANIA 2/2008(19)

SPIS TREŚCIdialog 2/2008(19)

OBLICZA DIALOGU
Partnerstwo na rzecz długoterminowych bezrobotnych, Piotr Błędowski
Zbyt wczesny fajrant: dezaktywacja zawodowa Polaków, Irena Dryll
Dialog wokół kształcenia ustawicznego, Barbara Surdykowska
Blaski i cienie zatrudnienia pracowników tymczasowych, Anna Reda
Dialog wokół ustawicznego kształcenia zawodowego w Unii Europejskiej trwa, Anna Kwiatkiewicz
Dialog wokół strategii Lizbońskiej, Tomasz Grzegorz Grosse
Partnerstwo wokół polityki gospodarczej według ordoliberalizmu, Piotr Pysz
PARTYCYPACJA PRACOWNICZA
Partycypacja pracownicza po europejsku, Jerzy Wratny
Meandry partycypacji pracowniczej w Polsce, Kazimiera Wódz
Apetyt na partycypacje, Irena Dryll
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Praca, rodzina, dziecko. Polityki rodzinne w krajach OECD, Magdalena Kocik
Nowe wyzwanie – gospodarowanie czasem życia, Ryszard Szarfenberg
Prześwietlanie rad pracowniczych, Barbara Surdykowska
Polska w Europejskim zwierciadle, Michał Sobczyk
Dialog wokół tematyki warunków pracy, Maciej Popławski