"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2008(18)

PLIK DO POBRANIA 1/2008(18)

SPIS TREŚCIDialog 1/2008(18)

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół wykluczenia społecznego, Kazimierz W. Frieske
W kierunku dialogu o spójności społecznej, Małgorzata Radziukiewicz
Ocalić od wykluczenia, Stanisława Golinowska
Partnerzy społeczni przeciwko stresowi zawodowemu, Barbara Surdykowska
Porozumienie krzemowe, Barbara Surdykowska
"Solidarność pokoleń", praca dla 50+, Andrzej Zybała
Demokracja deliberacyjna – szansą dla dialogu, Jacek Sroka
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Partnerstwo społeczne i rozwoju Irlandzkiego "Tygrysa", Philip O’Connor
Dialog obywatelski w Unii Europejskiej, Kazimiera Wódz
PARTNERSTWO LOKALNE
Sami o sobie – partnerstwa lokalne w opinii ich współtwórców, Remigiusz Okraska, Michał Sobczyk
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Forum Partnerstwa Lokalnego CPS "Dialog", Bogdan Kowalski
Pierwszy Kongres Pracodawców, Irena Dryll
Nowe publikacje CPS