"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 4/2007(17)

 
 
Spis treści
 
OBLICZA DIALOGU
Dialog regulacyjny. Partnerstwo dla tworzenia dobrego prawa, Małgorzata Kałużyńska
Dialog społeczny – dystans społeczny, Janusz Hryniewicz
Dialog na rzecz pracy ,,po nowemu”, Anna Reda
Dialog na rzecz elastyczności i bezpieczeństwa, Barbara Surdykowska
Europejscy partnerzy w sprawie elastyczności zatrudnienia, Ewa Rybicka
PARTNERSTWO LOKALNE
Partnerstwa tworzące programy publiczne, Mike Geddes
Partnerstwa dla rozwoju lokalnego i spójności społecznej, Bogdan Kowalski
Partnerska diagnoza, Pierre Wolkwinski
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Polaków portret zbiorowy. Diagnoza 2007, Irena Dryll
Polityka społeczna w dobie globalizacji, Ryszard Szarfenberg
Edukacja dla pracy, Irena Dryll
WKDS-y: dylematy tożsamości, Irena Dryll
Meandry restrukturyzacji, Irena Dryll
Dialog po polsku i irlandzku, Bogdan Kowalski