"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2007(16)

PLIK DO POBRANIA 3/2007(16)

SPIS TREŚCIDialog 3/2007(16)

OBLICZA DIALOGU
Europa partnerska. Unijny dialog autonomiczny, Barbara Surdykowska
Budowanie potencjału partnerskiego, Janusz Hryniewicz
Administracja publiczna w dialogu, Tomasz G. Grosse
Związki zawodowe w świecie elastycznego zatrudnienia, Barbara Surdykowska
Elastyczność z ludzką twarzą, Jerzy Wratny
Między domem a pracą, Magdalena Kocik
Rola dialogu w tworzeniu innowacyjnej Polski, Andrzej Karpiński
PARTNERSTWO LOKALNE
Partnerskie pryncypia, Tomasz Kozłowski
Na kłopoty – partnerstwa, Agnieszka Ostrowska
DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE
Dialog dla równowagi społecznej i ekonomicznej, rozmowa z Ivanem Cooperem
Koreańska droga od  konfrontacji do kooperacji, Ewa Rybicka
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
Instytucje dialogu społecznego przy urzędach państwowych w 2006 roku, Nina Krasuska
Deliberacje o elastyczności, Andrzej Zybała
Dialog do remontu, Andrzej  Zybała