Z życia dialogu - rzecz o zamówieniach publicznych

Kolejną publikacją przygotowaną przez CPS "Dialog" jest opracowanie traktujące o zamówieniach publicznych. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, regulującymi takie kwestie, jak np.: wzory ogłoszeń o zamówieniach, ustalanie średniego kursu złotego, ustalaniu progów czy kwotowych zamówień publicznych. W ubiegłym roku odbyła się także konferencja pt. "Zamówienia publiczne okiem Partnerów Społecznych", która była zorganizowana przez Radę Dialogu Społecznego, w niniejszym opracowaniu będą się mogli Państwo zapoznać ze szczegółowym przebiegiem tego bardzo ciekawego spotkania. 

PLIK DO POBRANIA