Oddajemy w ręce czytelników zainteresowanych aktualną problematyką dialogu społecznego w Polsce, kolejną pozycję wydawniczą Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Publikacja niniejsza jest następną odsłoną rozważań i doświadczonych i młodych, aktywnych uczestników procesu dialogu, tym bardziej cenną, że stanowiącą niezależny pakiet poglądów partnerów społecznych, bardzo aktualnych wobec wyzwań współczesności.

Zjawiska nie do końca znane dotąd, wywierają piętno w skali globalnej, powodują konieczność pilnego dostosowywania się do wyzwań ekonomii, zdrowia publicznego, polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, także do olbrzymiego obszaru zadań z zakresu skutków społecznych przemian w światowej energetyce w obliczu zmian klimatycznych.

Młode pokolenie, wsparte doświadczonymi koleżankami i kolegami, będzie musiało udźwignąć w przyszłości kompleks mechanizmów dostosowawczych do nowego ładu w świecie, a dialog społeczny zawsze przecież będzie najlepszym forum dla ścierania się różnych stanowisk i poglądów, oby w duchu deliberacji.

PLIK DO POBRANIA