W dniu 30 marca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

Rada zajmowała się tematami:

  1. Sytuacja oświaty i pracowników oświaty w świetle wdrażanych reform, oraz konieczności włączenia dużych grup migrantów do systemu oświaty. W imieniu strony rządowej, wypowiadał się Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
  2. Nowelizacja Polskiego Ładu w zakresie systemu podatkowego. Informację w tym zakresie, w imieniu Rządu, przedstawił Artur Soboń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
  3. Informacja Rządu w sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP). – W imieniu Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, wypowiadał się Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami.
  4. Sprawy różne.

Rada Dialogu Społecznego nie podejmowała w tym dniu Uchwał.