W dniu 7 września 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2023, oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

W imieniu strony rządowej wypowiadał się Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

  1. Debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2023, oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023.

W imieniu strony rządowej wypowiadał się Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Rada Dialogu Społecznego przyjęła w tym dniu Uchwały:

  • Uchwałę nr 112 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców Stacji Kontroli Pojazdów oraz zakresu projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  • Uchwałę nr 113 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie projektu ustawy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk 2476).
  • Uchwałę nr 114 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia taryfowej ochrony odbiorców gazu.
  • Uchwałę nr 115 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) (dalej: projekt ustawy lub nowelizacja Megaustawy).