W dniu 29 listopada 2022 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, na zaproszenie Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Tematem obrad była przyszłość dialogu społecznego w Polsce.

Obrady prowadził Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Związku Pracodawców Business Centre Club.

Rada w tym dniu nie podjęła żadnych uchwał.