W dniu 8 września 2023 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Łukasz Bernatowicz – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Związku Pracodawców Business Centre Club. W posiedzeniu uczestniczyła także Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Grażyna Wereszczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główna Inspektor Pracy.

Porządek obrad obejmował debatę dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

W imieniu strony rządowej wypowiadali się Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W trakcie posiedzenia, Rada przyjęła Uchwałę nr 125 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 września 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.