W dniu 22 kwietnia 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu uczestniczyli także Marzena Okła-Drewnowicz - Ministra ds. Polityki Senioralnej; Katarzyna Kotula - Ministra ds. Równości; Łukasz Krasoń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Zbigniew Ziejewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Konrad Wojnarowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Przemysław Koperski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Maciej Gdula - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Izabela Ziętka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Marek Kos - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Sebastian Gajewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grażyna Wereszczyńska - Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko - Główna Inspektor Pracy.

Porządek obrad obejmował debatę dotyczącą następujących punktów:

  • Informacja o stanie prac nad bieżącymi inicjatywami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Wyzwania i możliwości rozwiązań zmierzających do wspierania rynku usług wsparcia dla osób starszych (finansowanych ze środków publicznych i prywatnych) w Polsce - informacja Minister do spraw Polityki Senioralnej.
  • Aktualizacja Krajowego planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 – informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W imieniu strony rządowej wypowiadali się Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Marzena Okła-Drewnowicz - Ministra ds. Polityki Senioralnej; Łukasz Krasoń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech Krawczyk - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W trakcie posiedzenia, Rada przyjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 68 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2023 r.
  • Uchwałę nr 128 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie realizacji postanowień Konwencji o pracy na morzu MOP w zakresie stworzenia systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy zamieszkujących na terenie państwa, Członka Konwencji.
  • Uchwałę nr 129 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r. Posiedzenie plenarne RDS, 22.04.2024 r.