W dniu 25 czerwca 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu uczestniczyli także Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Marzena Okła-Drewnowicz, Ministra ds. Polityki Senioralnej; Katarzyna Kotula, Ministra ds. Równości; Andrzej Domański, Minister Finansów; Marek Gzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jacek Bartmiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Ignacy Niemczycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grażyna Wereszczyńska, Zastępca Dyrektora Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP oraz Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy.

Porządek obrad obejmował wymianę informacji dotyczącą następujących punktów:

  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
  • Założenia projektu budżetu Państwa oraz propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2025 r.
  • Weryfikacja wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych oraz kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2025 r.
  • Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.
  • Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2025 r.

W imieniu strony rządowej wypowiadali się Andrzej Domański, Minister Finansów; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie posiedzenia, Rada Dialogu Społecznego nie przyjęła żadnych uchwał.

Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.Posiedzenie plenarne RDS, 25.06.2024 r.