W dniu 28 marca 2022 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

W pierwszej części posiedzenia Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił główne zmiany, które strona rządowa planuje wprowadzić do Polskiego Ładu. Strona przedsiębiorców wyraziła obawy wobec wprowadzania zmian zasad systemu podatkowego, w trakcie trwania roku podatkowego. Ponadto organizacje zrzeszające pracodawców postulowały o równy sposób opodatkowania dochodów i zwracały uwagę na problemy techniczne, które wynikają z potrzeby wprowadzenia nowego systemu rozliczania dla księgowych. Pracodawcy pytali o podatek minimalny, odliczanie składki zdrowotnej od dochodu oraz o obniżenie stawek ryczałtu. Strona związkowa pytała o ulgę dla pracujących emerytów, o odliczenie składki zdrowotnej od dochodu, o składkę związkową oraz o rozwiązania podatkowe dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Następnie przedstawiciele Ministerstwa Finansów odnieśli się do pytań i zagadnień zgłoszonych przez stronę społeczną. Dyskusja nad niektórymi kwestiami będzie musiała być kontynuowana na jednym z przyszłych posiedzeń w Radzie.