W dniu 17 października 2022 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy  RDS. Spotkaniu przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Posiedzenie poświęcone było kwestii surowców energetycznych, konfliktowi w Ukrainie, regulacji cen energii i programu wsparcia przedsiębiorstw na rynku energii.

Dyskusja dotyczyła głównie kwestii energii elektrycznej, szczególnie zwrócono uwagę na aspekt wyższych cen energii elektrycznej w 2022 r., w porównaniu do lat ubiegłych. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdzili, że pomijanie wsparcia firm w kwestiach energii jest niewłaściwie. Związki pracodawców zaznaczyły, że należy rozwijać ustawę dotyczącą energetyki w celu poznania rzeczywistych cen energii elektrycznej. Zwrócono uwagę na zagadnienie zmniejszonej pomocy dla firm w kwestiach energii elektrycznej. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedzieli o kwestii regulacji cen energii, strona rządowa rozwinęła kwestię dofinansowania dla gospodarstw domowych i firm. Zaplanowano obniżenie ceny w gospodarstwach domowych poniżej 700 zł za MWh. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii poinformowali o ustawie z dnia 29.09.2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Program wsparcia przedsiębiorstw na rynku energii został przygotowany przez MKiŚ. Strona pracodawców zdecydowała się omówić realizację Uchwały strony pracowników i strony pracodawców nr 116 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wsparcia przemysłu energochłonnego. Następnie przedstawiciele strony rządowej ogłosili dofinansowanie energetyczne dla dużych firm do kwoty 5 mld zł, przy czym zaznaczyli plany blokowania cen maksymalnych za energię elektryczną dla ok. 99% sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strona rządowa zaplanowała na dzień 01.12.2022 r. pokazanie maksymalnej ceny za energię elektryczną. W trakcie dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na to, że członkowie Krajowego Funduszu Szkoleniowego powinni być zatrudniani na podstawie umowę o pracę. Wyraziła również zapotrzebowanie na rozwój miękkich umiejętności oraz zwróciła uwagę na problem mobbingu. Przedstawiciele strony rządowej zapowiedzieli oddzielenie statusu bezrobotnego od składki zdrowotnej, utworzenie programu Staż+ i łagodzenia skutków bezrobocia. Strona pracowników zwróciła uwagę na zmianę stosunku pracy na podstawie, której są zatrudniani pracownicy w części przedsiębiorstw z umowy o pracę na samozatrudnienie oraz nakreślili powinność digitalizacji ZUS-u.

Kolejnym tematem dyskusji był kryzys w Ukrainie. Strona rządowa zwróciła uwagę na wzrost cen surowców energetycznych w związku z wojną w Ukrainie.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDSPosiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS