W dniu 4 października 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Maciej Juszczyk (Business Centre Club).

Posiedzenie posiadało charakter techniczny, w trakcie którego strony omówiły zagadnienia, jakimi potencjalnie Zespół mógłby zająć się w przyszłości oraz podniesiono temat odwieszenia działania Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.

Ustalono, że przyszłe posiedzenie Zespołu odbędzie się na przełomie października i listopada br. w formie stacjonarnej.