W dniu 31 sierpnia 2023 r., w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Podczas posiedzenia zaczęto debatę nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Głos w dyskusji ze strony rządowej zabrali przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zadecydowano o kontynuacji debaty w dniu 5 września 2023 r. W trakcie posiedzenia ustalono, że strona rządowa przekaże stronie społecznej dodatkowe informacje drogą pisemną przed wrześniowym posiedzeniem.