W dniu 5 września 2023 r., w formie hybrydowej, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Podczas posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ustosunkowali się do pytań strony społecznej, przesłanych po posiedzeniu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Strona społeczna nie wypracowała wspólnego stanowiska wobec projektu ustawy budżetowej na rok 2024.