W dniu 7 marca 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowych RDS, z udziałem przedstawicieli CIOP, GIP, ekspertów i zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Nagel, BCC.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje o dotychczasowych pracach grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu prac zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, która spotykała się w 2023 r. w MRPiPS. Następnie omawiano dalsze procedowanie wniosków dotyczących następujących grup zawodowych: operatorzy bezpieczeństwa na lotniskach, Inspektorzy Transportu Drogowego, automatycy PKP. Na posiedzeniu szczegółową prezentację dotyczącą charakterystyki pracy, przedstawił również Związek Zawodowy Operatorów Numerów Alarmowych. Uzgodniono, że nastąpi uzupełnienie ewentualnej dokumentacji do złożonych wniosków, a także że CIOP wyda kolejną opinię, dotyczącą nowego wniosku tj. Operatorów Numerów Alarmowych.

Posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowychPosiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowychPosiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowychPosiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowychPosiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowych