W dniu 14 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS, z udziałem przedstawiciela MRiT, URZĘDU ds. zamówień publicznych oraz członków Zespołu. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski, FPP.

Obrady skupiły się na ustaleniach wokół planu pracy Zespołu. Podczas posiedzenia rozmawiano nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach ministerstw i jednostek im podległych. Ustalono listę instytucji, które zostaną doproszone na kolejne spotkania w przedmiotowej kwestii. Rozmawiano również o potrzebie zaproponowania zapisów dotyczących możliwości skutecznego działania w zakresie KPO oraz doproszenia odpowiednich instytucji na kolejne spotkanie w tej sprawie. Ustalono, że w najbliższym czasie będą nadsyłane kolejne propozycje zapisów do Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznychPosiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznychPosiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznychPosiedzenie Podzespołu problemowego ds. zamówień publicznych