W dniu 14 marca 2024 r. odbyło się w posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pawła Zgórzyńskiego Podsekretarza Stanu w MRPiPS, Jarosława Nenemana Podsekretarza Stanu w MF, przedstawicieli MI, członków Zespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

Porządek obrad obejmował m.in. następujące kwestie:

  • Informacja i dyskusja na temat planu pracy zespołu w najbliższych miesiącach.
  • Dyskusja nt. sytuacji na rynku przewozu osób w kontekście wchodzących w życie w czerwcu br. zmian regulacyjnych.
  • Informacja i dyskusja dot. planowanych na bieżący rok zmian w systemie podatkowym.
  • Zakres prac podzespołu RDS ds. sprawiedliwej transformacji
  • Wolne wnioski.

Posiedzenie było w dużej części poświęcone tematom organizacyjno-technicznym dotyczącym wypracowania zakresu tematycznego, nad którym Zespół będzie procedował w 2024 roku. Omówiono sposób procedowania tematów skierowanych do Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach Programu Prac Rady na 2024 r.

Ponadto dyskutowano nt. sytuacji na rynku przewozu osób w kontekście wchodzących w życie zmian regulacyjnych, jak również o priorytetowych zmianach w systemie podatkowym.

Omówiono zakres prac i działanie Podzespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji, działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy a powołanego decyzją Prezydium RDS dnia 15.02.2024 r.  

Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 14 marca 2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 14 marca 2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 14 marca 2024 r.