W dniu 21 marca 2024 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, z udziałem przedstawicieli Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS. Spotkaniu przewodniczył Jan Klimek, ZRP.

Posiedzenie Zespołu poświęcone było omawianiu następujących kwestii:

  1. Omówienie propozycji do planu prac Zespołu w 2024 r.
  2. Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, w szczególności wzmocnienie rokowań zbiorowych - temat w ramach prac Rady na 2024 r.
  3. Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych (i podzespołów) w 2023 r. oraz pracach tych Zespołów i podzespołów w okresie styczeń – luty 2024 r.

 

Podczas posiedzenia nawiązano do kwestii projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz niektórych innych ustaw, który został przedłożony Kancelarii Prezydenta RP w ubiegłym roku. Ostatni temat posiedzenia dotyczył kwestii dalszego funkcjonowania Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.

Posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS w dniu 21 marca 2024 r.Posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS w dniu 21 marca 2024 r.Posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego RDS w dniu 21 marca 2024 r.