W dniu 26 marca 2024 r. odbyło się w formie hybrydowej, posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Podzespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Paweł Łangowski (Pracodawcy RP).

Pierwsze posiedzenie tego Podzespołu było głównie poświęcone sprawom organizacyjno–technicznym. Omówiono harmonogram prac Podzespołu na rok 2024 r. oraz listę zagadnień tematycznych i obszarów problemowych, którymi będzie zajmował się Podzespół w bieżącym roku.

Dokonano wstępnej selekcji tematów zaproponowanych przez członków Podzespołu. Uzgodniono, iż pierwszym zagadnieniem jakim zajmie się Podzespół, będzie efektywny system ochrony zdrowia – zmiany w zakresie organizacji i finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Ustalono, iż w tym obszarze zostanie wypracowane wspólne stanowisko.

Posiedzenie PP ds. ochrony zdrowiaPosiedzenie PP ds. ochrony zdrowia