W dniu 8 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych RDS, z udziałem Ignacego Niemczyckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz przedstawicieli: Urzędu ds. zamówień publicznych; Ministerstwa Infrastruktury; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ZUS-u, Głównego Inspektoratu Pracy  oraz  z udziałem członków Podzespołu. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski, FPP.

Posiedzenie poświęcone było dyskusji nad przedstawionymi propozycjami zmiany ustaw Prawo zamówień publicznych, w kontekście:

a) wykorzystania środków unijnych, w tym KPO i stosowania klauzul środowiskowych;

b) stosowania klauzul społecznych.

Ustalono, że do dnia 18 kwietnia br. członkowie Podzespołu będą nadsyłać uwagi do propozycji zmian zapisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych w dniu 08.04.2024Posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych w dniu 08.04.2024Posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych w dniu 08.04.2024Posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych w dniu 08.04.2024