W dniu 6 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Finansów wygłosili prezentację na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027. Następnie, strona społeczna pogłębiła zagadnienia związane między innymi ze wskaźnikami makroekonomicznymi, luką VAT w 2023 roku, długiem oraz wynikami nominalnymi sektora, oraz planowaną zmianą w sprawie polityki fiskalnej. W trakcie obrad odbyła się dyskusja dotycząca wypracowania ewentualnego, wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu, w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027.

Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 06.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 06.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 06.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 06.05.2024 r.