W dniu 16 maja 2024 r. odbyło się w posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Wojciech Nagel (BCC).

W pierwszej części posiedzenia poruszono temat projektu regulacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie automatyzacji usług komorniczych. Strona społeczna dostrzegając powagę przedmiotowego zagadnienia podjęła decyzję o możliwości dalszych prac nad automatyzacją usług komorniczych. Następnie strona społeczna odbyła dyskusję nad projektem Stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie określenia kierunku rozwiązywania problemu w zakresie emerytur pomostowych. Strona pracowników zwróciła uwagę na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów projektu. W ostatniej części posiedzenia, strony pracowników i pracodawców omówiły zakres tematyczny, który chciałyby procedować w ramach prac Zespołu w 2024 roku.

Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 16.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 16.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych, 16.05.2024 r.