W dniu 24 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

W trakcie posiedzenia poruszono tematy ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa, Kopalni Węgla Brunatnego Turów, polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 24.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 24.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 24.05.2024 r.