W dniu 28 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wygłosili informacje na temat propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych zawartych w ustawie pomocy społecznej, oraz propozycji zmian wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, oraz kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  W trakcie obrad odbyła się dyskusja, podczas której partnerzy społeczni podjęli decyzję, dotyczącą wypracowania, wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu w przedmiotowej sprawie.

Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 28.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 28.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 28.05.2024 r.Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 28.05.2024 r.