W dniu 29 maja 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS z udziałem przedstawicieli MRPiPS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Błażej Mądrzycki, OPZZ.

Na początku posiedzenia członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję dotyczącą propozycji tematów do planu prac Zespołu w 2024 r. Ustalono, że kolejne propozycje do planu pracy będą przysyłane na adres Biura Rady Dialogu Społecznego w ciągu najbliższych dni.

Odbyła się dyskusja dotycząca planu omówienia nieratyfikowanych konwencji MOP, a także art. 239 KP w relacji do gwarancji wynikających z Konwencji MOP nr 87 i 98.

Następnie rozmawiano nt. planów dotyczących regionalnych spotkań MOP.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył tematów, w kwestii wojny na Ukrainie, tj.: monitorowanie sytuacji na Ukrainie i działania polskiego rządu w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, którymi Zespół powinien się zająć w ramach swojej pracy.