W dniu 17 czerwca 2024 r. odbyło się w formie hybrydowej, posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Przegląd stanu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o sygnalistach.
  2. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców.
  3. Informacja strony rządowej na temat harmonogramu prac nad regulacjami w sprawie układów zbiorowych pracy oraz harmonogramu prac nad regulacjami w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dyskusja partnerów społecznych.
  4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podmiotowości pracodawcy w zbiorowym prawie pracy – wnioskodawca Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (organizacja zrzeszona w OPZZ).
  5. Informacja strony rządowej na temat harmonogramu prac nad unijnymi przepisami pracy platformowej i dyskusja partnerów społecznych.
  6. Sprawy różne.

 

W trakcie debaty głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Zaprezentowane zostały najważniejsze informacje dotyczące komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o PIP oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz harmonogramu prac nad regulacjami w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i unijnymi przepisami pracy platformowej. Ustalono, że wniosek OPZZ zostanie omówiony szerzej na jednym z przyszłych posiedzeń Zespołu problemowego ds. prawa pracy.

Posiedzenie ZP ds. prawa pracy, 17.06.2024 r.