W dniu 19 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych RDS, z udziałem przedstawicieli: Urzędu ds. zamówień publicznych; Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz z udziałem członków Zespołu. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski (FPP).

Posiedzenie poświęcone było dyskusji nad następującymi punktami:

  1. Omówienie propozycji zmian do projektu zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  2. Dyskusja o projekcie ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - ustalenie treści stanowiska.

Na posiedzeniu podjęto decyzję o woli procedowania dwóch stanowisk dotyczących:

- projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

- oraz dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.