W dniu 3 lipca 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS z udziałem przedstawicieli MRPiPS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Błażej Mądrzycki, OPZZ.

Posiedzenie było poświęcone sprawozdaniu z udziału trójstronnej delegacji polskiej w 112. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, w czerwcu 2024 roku.