Nowym Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego kadencji 2022/2023 został Łukasz Bernatowicz, dr nauk prawnych, Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Autor szeregu książek i publikacji związanych z tematyką prawno-inwestycyjną. Zajmuje się również kwestiami związanymi z szeroko pojętą reprywatyzacją i zwrotem dawnej własności. Ekspert prawny Business Centre Club z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,  projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Ekspert prawny komisji i podkomisji sejmowych. Sporządzał opinie prawne na zlecenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.