W dniu 13 października 2023 r., w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Andrzej Duda wręczył akt powołania w skład Rady Dialogu Społecznego Minister Zdrowia Katarzynie Sójce.

W trakcie spotkania Prezydent Andrzej Duda podkreślił wagę spraw związanych z ochroną zdrowia.

„Jeśli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, gdzie spotykają się partnerzy społeczni z pracodawcami, z przedstawicielami rządu jest to jedno z najważniejszych zagadnień, bo budzi bardzo często ogromne społeczne emocje. Dlatego Minister Zdrowia jest postacią bardzo ważną w Radzie Dialogu Społecznego” – mówił Prezydent RP Andrzej Duda

Ze składu Rady Dialogu Społecznego został odwołany Adam Niedzielski.

W uroczystości udział wzięli m. in. Zastępca Szafa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Łukasz Bernatowicz – Prezes ZP BCC, Iwona Zakrzewska Dyrektor Biura Rady Dialogu społecznego oraz Marek Waleśkiewicz Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.