Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

 

Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

i Biura Rady Dialogu Społecznego
Iwona Zakrzewska
Sekretariat
tel.: (+48 22) 380 50 50
fax: (+48 22) 380 50 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

tel.: (+48 22) 380 50 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Recepcja 
tel.: (+48 22) 380 50 00

tel.: (+48 22) 380 50 20
fax: (+48 22) 380 50 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Szkoleń i Promocji
tel.: (+48 22) 380 50 10

tel.: (+48 22) 380 50 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

23 marca 2022 r. odbyło się, w formie hybrydowej, wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Deklaracja dostępności serwisu cpsdialog.gov.pl

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego .

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-10-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Składanowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Limanowskiego 23, do wejścia prowadzi chodnik.

Budynek Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja. Można w niej uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku są dwie windy dostępne z poziomu parteru, które umożliwiają poruszanie się po budynku osób z trudnościami w poruszaniu się. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie, druga na pierwszym piętrze na lewo od windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

The Andrzej Bączkowski "Dialog" Centre for Social Partnership

The "Dialog" Centre for Social Partnership has been established by the Minister of Labour and Social Policy on 30th December 1994.  Since then, thanks to mediation and consulting, the Centre has helped to prevent, mitigate and solve social conflicts, and has supported social understanding institutions.

For the last 15 years it functioned as a budget institution. Pursuant to the regulation of the Minister of Labour and Social Policy as of 1st December 2009 the "Dialog" was transformed into an organisational unit subject to the Minister of Labour and Social Policy and financed from the state budget.

The basic activity of the Centre is to create appropriate conditions for mediation and  consulting in preventing, mitigating and solving social conflicts, as well as to support social understanding institutions.

The Centre's tasks include, in particular, the realisation of the training, research and information, and publishing tasks, as well as other tasks, in aid of partnership and social dialogue, delegated by the Minister of Labour and Social Policy, and including:

 1. education and improvement of social dialogue participants;
 2. consulting and preparation of expertises;
 3. performing research and analytical works in the field of collective employment relationships;
 4. promoting new solutions in the field of collective employment relationships and peaceable methods of shaping those relationships;
 5. conducting research, consulting and informative activities;
 6. organising and conducting training activities, as well as conferences and workshops, in particular for entrepreneurs;
 7. conducting publishing activities;
 8. cooperation with domestic and foreign institutions of similar nature.

The patron of the Centre for Social Partnership is Andrzej Bączkowski who in March 1991 started to work in the Ministry of Labour and Social Policy.  Until 1996 he was the vice-minister, and then became the minister. Before that period he was an activist of "Solidarność" and democratic opposition. Bączkowski was imprisoned in 1982. During his work in the ministry he among other things, negotiated a pact of state entrepreneurship, i.e. a social agreement with social partners which was supposed to define the method of transforming state entrepreneurships  and the rights and duties of employees during such process. He organised and was the chairman of the Tripartite Commission for Socio-Economic Issues.

In 1995 the newspaper office of "Nowe Życie Gospodarcze" awarded him the title of the best state officer. In February 1996 Andrzej Bączkowski became the Minister of Labour and Social Policy. He undertook one of the most difficult tasks: the reform of social insurance. He used to say: "The Polish reform must be as forward as possible, but within the limits of reality. We cannot just sit here waiting for a miracle because there will be no miracle. Poland deserves a reform which is, first and foremost, fair."

He died unexpectedly as a result of a heart attack on 7th November 1996, while performing the function of the Minister. He was posthumously decorated with the Cross of Officer of the Order of Polonia Restituta for his exceptional contribution to state and social service.

He is commemorated in the form of the Andrzej Bączkowski award for the best state officers. This award is granted for public activities above divisions to those who promote the ideas of public service, social dialogue and reforms in the field of social policy.

Every day the Centre hosts many meetings and sittings of problem teams within tripartite trade teams and the Tripartite Commission for Socio-Economic Issues, which is the pillar of social dialogue in Poland. There are also organised conferences, seminars and workshops animated by participants of social dialogue. The Centre makes available its premises to those participants and provides organisational and technical support.

The Centre develops activities aiming at promoting the idea of social and civil dialogue. In order to pursue those goals it publishes works on social policy, in particular, issues related to the labour market, collective employment relationships, and social partnership. 

Every month the Centre hosts a couple of conferences, seminars, and workshops. Apart from the meetings within tripartite trade teams and the The Social Dialogue Council (RDS), which is the pillar of social dialogue in Poland, our premises host trainings and conferences for business and science.

The Centre offers 6 air-conditioned conference rooms varying in size, which can seat from 10 to 100 people. Each room is equipped with modern sounding equipment, cabins for simultaneous interpretation, Wi-Fi, multimedia projectors, and computers. A professional technical support is provided as well. Additionally, it is possible to film the meetings. The Centre guarantees holding top-class trainings and conferences.

Our strengths:

 • prestige of a governmental institution
 • excellent localization
 • multiannual experience in:
  • organising and carrying out trainings, courses, seminars and conferences
  • cooperating with the best experts in the field of social, economic and legal sciences
  • partnership with employees' organisations, trade unions, governmental institutions, local governments, and non-governmental organisations (respecting the rule of "equal distance")
 • common appreciation and positive evaluation of services
 • competitive prices of services.

Our seat is conveniently located in a quiet green area of Warsaw, near the Trakt Królewski, between Belweder and Wilanów. The city centre is around 15 minutes' drive from our premises.

 

 

Contact:

The A. Bączkowski "Dialog" Social Partnership Centre
Limanowskiego 23, 02-943 Warsaw

tel.: (+48) 22 380 50 50
fax: (+48) 22 380 50 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" z siedzibą pod adresem ul.Limanowskiego 23, 02-943.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
12 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się seminarium pt. „Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę - ocena regulacji prawnej”.
Seminarium wspólnie otworzyli Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” oraz prof. Jacek Męcina, UW.
Moderatorem pierwszej części pt. „Praktyczne problemy stosowania regulacji prawnej dotyczącej przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę z perspektywy partnerów społecznych”, była dr Anna Reda-Ciszewska (UKSW).
Adwokat Łukasz Panasiuk przedstawił w skrócie projekt zmian przepisów regulujących skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Zwrócił uwagę, że większość pojawiających się problemów związana jest z wadliwą implementacją prawa europejskiego i dyrektywy, która te kwestie reguluje. Przykładem tej sytuacji może być chociażby fakt, że art. 23¹ Kodeksu pracy pomija zupełnie kwestie, czym jest zakład pracy albo jego część, zaś dyrektywa zawiera wyraźną definicję.
Profesor Jacek Męcina (UW) zauważył, że wcześniej art. 23¹ tak dużych kontrowersji nie budził. Jak został wprowadzony w 1989 r. definiował formę przekształceń. Od jakiegoś czasu jednak pojawił się problem praktyczny związany z tzw. outsourcingiem.  
Z kolei Paweł Śmigielski (OPZZ) przedstawił swoje spostrzeżenia, jako praktyka oraz podkreślił, że art. 23¹ jest ważny w rozmowie zarówno o prawach pracownika, ale także prawach pracodawcy.
Zdaniem Andrzeja Kuchty (NSZZ „Solidarność”) art. 23¹ został pomyślany, jako przepis chroniący pracowników, ale niestety jego funkcja ochronna zmieniła się w ostatnich latach na sposób, by pozbyć się pracowników. 
Moderatorem drugiego panelu pt. „Ocena regulacji prawnej dotyczącej przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę i postulaty w zakresie zmian” był Sławomir Adamczyk z NSZZ „Solidarność”.
Profesor Łukasz Pisarczyk (UW) podzielił się swoimi refleksjami i uwagami do projektu zmian przepisów regulujących skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
Dyrektor Agnieszka Wołoszyn (Departament Prawa Pracy, MRPiPS) podkreśliła, że poruszany temat jest bardzo złożony, co potwierdza chociażby obszerne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Jej zdaniem nie ma konieczności doprecyzowania przepisów, jeśli chodzi o pojęcie „zakład pracy”.
Robert Lisicki (Konfederacja Lewiatan) zaznaczył, że Konfederacja nie jest entuzjastą nowelizacji przepisu art. 23¹, ale też nie posiada na chwilę obecną jednoznacznego stanowiska dot. koncepcji zmiany przepisów regulujących przejście lub łączenie się zakładów pracy. 
Doktor Anna Reda-Ciszewska (UKSW) skupiła się w swojej wypowiedzi na kwestiach budzących najwięcej niejasności. Postawiła pytanie, co w sytuacji, kiedy pracodawca chce przekazać tylko składnik osobowy do podmiotu zewnętrznego? Same orzeczenia Sądu Najwyższego są bardzo rozbieżne, stwierdziła, w tym zakresie, co tylko pokazuje, że przepisy są niejasne.
Przewodniczący Wiesław Wójcik (Porozumienia na rzecz Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu) zauważył, że będąc małym przedsiębiorcą nie posiada się takiej wiedzy i możliwość jak duże firmy, które zatrudniają zewnętrzne firmy specjalizujące się w outsourcingu. Artykuł 23¹ jest tylko jednym z narzędzi, które może być używane w outsourcingu pracowniczym.
Łukasz Mickiewicz (NSZZ „Solidarność” Telekomunikacja) zauważył, że obecne już dochodzi do sytuacji, w której przenoszonych jest 2-3 pracowników (mających umowę o pracę) między agencjami pracy. Artykuł 23¹ w tym przypadku stosowany jest, by nie wypłacać jakichkolwiek świadczeń.
Zdaniem Marcina Szymanka (OPZZ) art. 23¹, który służył do ochrony pracownika stał się przepisem na podstawie, którego można ominąć zwolnienia grupowe i „wyprowadzić” z zakładu pracy setki pracowników.
Marek Fryc (Alda) przekazując pracowników firmie zewnętrznej po dwóch miesiącach odkrył, że nie są odprowadzane składki. Jego zdaniem należy doprecyzować definicji przekazania i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż sądy różnie interpretują przepisy.  
Zdaniem Eweliny Kumor-Jezierskiej (UJ) zwróciła uwagę, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 31 nie odnosi się do Kodeksu pracy, ale do Ordynacji podatkowej, która nie przewiduje takiego zdarzenia jak outsourcing, przejęcie zadań czy majątku. 
Maria Porada (NSZZ „Solidarność”) mówiła o 6 tys. pracowników gospodarki wodnej, którzy 2 stycznia nie będą wiedzieli, gdzie zgłosić się do pracy.  
Zdaniem Magdaleny Rycak (Uczelnia Łazarskiego) agencje pracy tymczasowej nie powinny w ramach umowy outsourcingu usług przejmować od pracodawców pracowników, którzy wykonywaliby pracę nadal w tym samym miejscu. 
 
 
 

25 listopada 2008 r. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"  zawarły umowę dotyczącą  stworzenia koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego w ramach realizacji projektu systemowego "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego".

Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie. Działanie 5.5. Rozwój Dialogu Społecznego). Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie,  którego zadaniem było wypracowanie systemu wsparcia eksperckiego dla partnerów społecznych dialogu. Projekt miał przede wszystkim charakter badawczo-diagnostyczny. Wynikało to z faktu, że jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy dialogu społecznego w Polsce, główną przyczyną jego nieefektywności  jest deficyt wiedzy eksperckiej oraz brak jasno zdefiniowanego i akceptowanego docelowego modelu instytucjonalnego polskiego systemu dialogu.  W związku z powyższym wśród najważniejszych działań znalazło się przeprowadzenie analizy stanu mechanizmów dialogu społecznego w Polsce, która stała się podstawą do sformułowania rekomendacji dla ich modyfikacji. Zbadano także potrzeby szkoleniowe uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym. A odpowiedzią na nie było stworzenie odpowiedniego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. Ponadto, powstały także analizy modeli wsparcia, które funkcjonują w wybranych krajach UE oraz koncepcja wsparcia eksperckiego uczestników polskiego dialogu społecznego.

Projekt miał także część promocyjną. W jej ramach uruchomiono specjalną stale aktualizowaną, stronę internetową poświęconą dialogowi społecznemu www.dialog.gov.pl. Zorganizowano cztery konferencje tematyczne z udziałem teoretyków oraz praktyków przedmiotu. Działania trwały do grudnia 2009 r. i były wykonywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych z Trójstronnej Komisji oraz ze środowiskiem eksperckim (stanowili oni skład Komitetu Sterującego projektem oraz Panelu Ekspertów).  

Bezpośrednimi adresatami/beneficjentami tego przedsięwzięcia były nie tylko reprezentatywne organizacje partnerów społecznych (wg ustawy o Trójstronnej Komisji Społeczno-Gospodarczej i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego), ale także inne organizacje związkowców i pracodawców oraz administracja publiczna szczebla centralnego i terytorialnego zaangażowana w prace w zakresie dialogu społecznego.

W ramach projektu do zadań Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” należały:

1.  Analiza wybranych modeli wsparcia uczestników dialogu społecznego w krajach UE.
2.  Wizyty studyjne.
3. Opracowanie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
4. Opracowanie publikacji książkowej nt. wybranych modeli wsparcia uczestników DS, w krajach UE wraz z koncepcją wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
5. Druk oraz dystrybucja publikacji książkowej.

Celem projektu pt. "Praca dla dwojga" było upowszechnianie możliwości zatrudnienia w systemie pracy czasowej, job-sharing (dzielenie pracy). To rozwiązanie sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
Zaplanowano następujące działania:

 • opracowanie procedur pracy w systemie job-sharing,
 • testowanie procedur przy współpracy z pracodawcami,
 • wdrażanie modelu job-sharing w wybranych przedsiębiorstwach,
 • stworzenie sieci doradców,
 • utworzenie systemu funkcjonowania sieci punktów informacyjno - doradczych pracy w służbach zatrudnienia, samorządach, organizacjach pozarządowych.

Projekt skierowany był do kobiet, które po urodzeniu dziecka mają utrudniony powrót na rynek pracy. Sytuacja rodzinna często nie pozwala im na podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze. Tymczasem zastosowanie nowego modelu pracy może stać się wygodnym rozwiązaniem dla kobiet, bo zyskują sposób na efektywne łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Korzyści mogą odnieść także pracodawcy, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu zdobywają oddanych pracowników. Wiele kobiet dzięki możliwości kontynuowania pracy ma większe poczucie własnej wartości, ponieważ mogą zrealizować się zawodowo wykorzystując zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Są także w stanie wspierać finansowo rodzinę. 

Partnerami w projekcie byli:

Prezentujemy obszerną analizę pt. „Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce” autorstwa prof. Juliusza Gardawskiego, dra Adama Mrozowickiego i dra Jana Czarzastego. Tekst ukazał się w kwartalniku „Dialog” nr 3/2012 i nie był nigdzie wcześniej publikowany w polskiej wersji językowej.

Analiza pokazuje wpływ historii polskiego ruchu zawodowego na jego rozwój w ciągu minionych 20 lat. W tekście wykorzystano najnowsze dane źródłowe zebrane w latach 2009−2012, dotyczące m.in. członkostwa w związkach zawodowych – niektóre prezentowane są po raz pierwszy. Jak podkreślają sami autorzy, celem analizy jest wykazanie znaczenia uwarunkowań historycznych w rozwoju ruchu zawodowego w Polsce i jego zdolności do dostosowania się do warunków politycznych, gospodarczych i społecznych powstałych w następstwie transformacji.

Analiza: Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce (DO POBRANIA)
autorzy: prof. Juliusz Gardawski, dr Adam Mrozowicki, dr Jan Czarzasty