"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 1/2 2009(22)

SPIS TREŚCIdialog 1/2 2009(22)
 
OBLICZA DIALOGU
Partnerstwo  dla jakości życia i rozwoju – generacja 50+ w Polsce i Europie, Eksperci z projektu SHARE
90 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy, Ewa Rybicka
Agenda Godnej Pracy, Maciej Popławski
Stosunki pracy w świetle liberalizacji, Wiesław Kozek, Julia Kubisa
Tworzenie elastycznego i bezpiecznego rynku pracy – doświadczenie europejskie, Anna Kwiatkiewicz
Polska prezydencja w EU – wyzwania dla partnerów dialogu społecznego, Tomasz G. Grosse
Dialog wokół emerytur, reforma emerytalna po dziesięciu latach, Krzysztof Hagemejer
Dialog w cieniu kryzysu, Irena Dryll
KSIĄŻKI – DOKUMENTY – RELACJE
15 lat Trójstronnej Komisji budowanie przestrzeni dla dialogu, Joanna Lizut
Stosunki przemysłowe w Europie w 2008 roku, Jan Czarzasty
Dialog ze wspomaganiem, Irena Dryll
Między deliberacją a życiem codziennym, Karolina Kichewko
Dialog wokół problemów edukacji, Michał Sobczyk
W sprawie rozwoju Europy społecznej, Ewa Rybicka
Wokół lokalnego partnerstwa, Joanna Lizut