"Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 3/2008(20)

 PLIK DO POBRANIA 3/2008(20)

SPIS TREŚCIdialog 3/2008(20)

OBLICZA DIALOGU
Dialog wokół konsekwencji starzenia się społeczeństwa, Andrzej Karpiński
Partnerzy społeczni w tworzeniu modelu flexicurity w Polsce, Elżbieta Kryńska
Pakty społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych”: Irlandia, Włochy i Korea Południowa, Lucio Baccaro, Sang-Hoon Lim
Dlaczego warto rozmawiać? Michał Boni
Europejski Model Społeczny w działaniu – droga do sprostania wyzwaniom przyszłości, Stanisława Golinowska
Odnowienie Agendy Społecznej Unii Europejskiej – drogowskazy w burzliwych czasach, Michał Sobczyk
Wzloty i upadki, czyli mozolne tworzenie polityki publicznej w obrębie pomocy społecznej, Jerzy Kryszkowski
W KREGU EKONOMII SPOŁECZNEJ
Społeczny napęd rozwoju, Ewa Leś
Gospodarka miedzy zyskiem a misją społeczną, Irena Dryll
Partnerstwo na rzecz przedsiębiorstwa społecznego, Jacques Defourney
ROZMOWA DIALOGU
Fundamenty rozwoju – polska droga do kapitalizmu, Jacek Kochanowicz
KSIĄZKI – DOKUMENTY – RELACJE
Deficyt w układach, Joanna Lizut
Debata o debacie, Joanna Lizut