W dniu 7 grudnia 2021 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent RP Andrzej Duda.

W skład RDS zostali powołani:

ze strony rządowej:
Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska;
Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;
Piotr Nowak – Minister Rozwoju i Technologii;

ze strony pracodawców: 
Grażyna Spytek–Bandurska – Federacja Przedsiębiorców Polskich

członkowie RDS z głosem doradczym:
Katarzyna Łażewska–Hrycko – Główny Inspektor Pracy; 
Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W czasie tego samego spotkania ze składu Rady Dialogu Społecznego zostali odwołani:

Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Ryszard Kokoszczyński – były przedstawiciel Prezesa NBP.
Jarosław Gowin – były Wiceprezes Rady Ministrów; 
Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska; 
Sylwia Szczepańska – Federacja Przedsiębiorców Polskich;
Grażyna Marciniak – przedstawicielka Prezesa GUS; 
Wiesław Łyszczek – były Główny Inspektor Pracy.