W dniu 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS z udziałem przedstawicieli MSZ, MRPiPS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Błażej Mądrzycki, OPZZ.

W dniu 25 września 2023 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się II edycja Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”. W ramach debat plenarnych oraz panelowych, z udziałem przedsiębiorców, polityków oraz ekspertów, odbyły się rozmowy o kluczowych wyzwaniach dla polskiej gospodarki.

W dniu 27 września 2022 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbyło się spotkanie partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego z Cosmin Boiangiu, Dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

W dniu 22 września 2022 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala „Nagroda Gospodarcza ZPP”, mająca charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania.

W dniu 17 maja 2022 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Po raz pierwszy w historii Międzynarodowej Organizacji Pracy na stanowisko Dyrektora Generalnego wybrany został przedstawiciel Afryki – pochodzący z Togo - Gilbert F. Houngbo.

W dniu 3 marca 2022 r., w formie wideokonferencji odbyło się międzynarodowe spotkanie Przewodniczących Rad i organizacji Dialogu Społecznego, które zostało zainicjowane przez Francuską Radę. Polskę reprezentowali z upoważnienia Andrzeja Radzikowskiego, Przewodniczącego RDS, Maciej Witucki, Wiceprzewodniczący RDS, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Łukasz Bernatowicz, Wiceprzewodniczący RDS, wiceprezes BCC oraz Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele 17 europejskich państw.

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.