W dniu 22 września 2022 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala „Nagroda Gospodarcza ZPP”, mająca charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz mediów. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nagrodził podmioty wyróżniające się znaczącymi osiągnięciami w zakresie przedsiębiorczości, jak również jej wspierania. Podczas uroczystości Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski odebrał Nagrodę Specjalną, jaką przyznano polskim pracownikom i pracodawcom za postawę oraz zaangażowanie w pomoc, którą zaoferowali obywatelom i obywatelkom Ukrainy już w pierwszych dniach wojny.

fot. K. Rainkafot. K. Rainka