W dniu 27 września 2022 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbyło się spotkanie partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego z Cosmin Boiangiu, Dyrektorem wykonawczym Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

W pierwszej części spotkania Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Andrzej Radzikowski,  przedstawił działania Rady Dialogu Społecznego i sytuację na rynku pracy w Polsce. W dalszej części spotkania Cosmin Boiangu przedstawił zakres zadań i kompetencji oraz główne kierunki rozwoju Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Następnie odbyła się dyskusja nad możliwościami współpracy pomiędzy partnerami społecznymi, a Europejskim Urzędem ds. Pracy w celu wypracowania najlepszych praktyk dla zapewnienia pracy adekwatnej do kompetencji i aspiracji pracowników migrujących w Europie, jak również szukających pracy w swoich ojczyznach. Podkreślano chęć dążenia do jak najbardziej sprawiedliwych warunków pracy, niezależnie od kraju w Europie, również w kontekście niwelowania wszelkiej dyskryminacji. Uczestnicy spotkania omawiali również sprawy aktywizacji zawodowej oraz pomocy obywatelom z Ukrainy. Rozmawiano na temat tego, z jakimi wyzwaniami spotyka się rynek pracy, np. w kontekście praw pracowników sezonowych, czy potrzebie uregulowania sprawy uznawania świadectwa pracy poza granicami własnego kraju.

Zadeklarowano chęć wzajemnej współpracy partnerów społecznych oraz Europejskiego Urzędu ds. Pracy w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla pracowników w Europie.