W dniu 25 września 2023 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się II edycja Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”. W ramach debat plenarnych oraz panelowych, z udziałem przedsiębiorców, polityków oraz ekspertów, odbyły się rozmowy o kluczowych wyzwaniach dla polskiej gospodarki.

Wydarzenie otworzyła swoim wystąpieniem p. Beata Daszyńska-Muzyczka, Przewodnicząca Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich i Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na aktualny kontekst ekonomiczny. W przemówieniu otwierającym, wygłoszonym przez Jego Ekscelencję Marka Brzezinskiego, Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, pojawił się oczywiście kontekst międzynarodowy, w szczególności kwestia rozwijających się relacji polsko-amerykańskich.

Następnie głos zabrali p. Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz p. Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Związku Pracodawców Business Centre Club, podsumowując trwającą od kilku miesięcy wspólną kampanię „Przedsiębiorca to też wyborca!”.

W trakcie pierwszej debaty plenarnej liderzy polityczni mówili o „Gospodarce po wyborach”. Dyskusję poprowadził p. Mikołaj Kunica, Redaktor Naczelny Business Insider Polska, a udział w niej wzięli p. Krzysztof Bosak – współprzewodniczący Rady Liderów Konfederacji, p. Borys Budka – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, p. Krzysztof Gawkowski – wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, p. Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i współlider Trzeciej Drogi.

Po politykach na scenie pojawili się przedsiębiorcy i eksperci zaproszeni do debaty pt. „Silna gospodarka potrzebuje inwestycji zagranicznych”. Obecni byli przedstawiciele dużych inwestorów, p. Tony Housh – prezes American Chamber of Commerce in Poland oraz przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Postulatem, który przebijał się najmocniej w tej debacie, a także we wcześniejszych wystąpieniach od początku Kongresu, była potrzeba zapewnienia stabilnych i przewidywalnych regulacji.

Równolegle do debaty „inwestycyjnej” odbywała się dyskusja dotycząca elektromobilności połączona z inauguracją Forum Zrównoważonej Energii – polsko-austriackiej inicjatywy nastawionej na promocję wdrażania oraz rozwoju technologii nisko- i zeroemisyjnych.

Na tym zakończyła się pierwsza część Kongresu i po przerwie na lunch rozpoczęła się drugą, w ramach której odbyły się dwie sesje równolegle toczących się debat, których tytuły były następujące:

 • Europejski Blue Deal – czy Polska może być liderem?
 • Wczesna diagnostyka, leczenie i rehabilitacja szansą na powrót do pracy
 • Plan rozwoju polskiego rolnictwa
 • Konkurencyjność na rynku pracy
 • Wszystkie wymiary atomu dla Polski – co konkretnie zyskamy rozwijając energetykę jądrową?
 • Nielegalni operatorzy robią nas na szaro – Jak rozwijać legalny polski rynek gier i zakładów i skutecznie walczyć z szarą strefą?
 • Koniec pracy platformowej? Co zmieni nowa dyrektywa?
 • Zamówienia publiczne – przegląd obowiązującej ustawy i propozycje zmian
 • Cyfryzacja w gospodarce – być albo nie być w XXI wieku
 • Rola dialogu społecznego w nowej rzeczywistości – szansa na rozwój?
 • Czy mapa drogowa akcyzy doprowadzi nas do Polski bez dymu?

Rada Dialogu Społecznego objęła Patronatem Honorowym II edycję Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”.

(Źródło: Federacja Przedsiębiorców Polskich)

Zdjęcia: Federacja Przedsiębiorców Polskich