Biuletyn: materiały z konferencji, nr 4/2015 (12) 
 
W numerze:
Konferencja „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”, 24.02.2015 
Konferencja „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?”, 17.03.2015 
Konferencja „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”, 08.04.2015 
Konferencja „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”, 12.05.2015 
Konferencja „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?”, 21.05.2015 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”, 09.07.2015

Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 2-3/2015 (10-11)

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2015 (9) 

W numerze:
Konferencja „Kobiety na stanowiskach kierowniczych w sferze publicznej. Drogi do kariery”, 7.10.2014 r.
Konferencja „Janusowe oblicza rynku pracy”, 27.11.2014 r.
Jubileusz 20-lecia Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, 10.12.2014 r.
Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”, 22.01.2015 r.

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2014 (8) 
 
W numerze:
Konferencja: „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13-14.06.2014 r. 
Conference: “Labour Unions – Current Situation and Future Perspectives” Warsaw, 13-14 June 2014 
 
Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 4/2014 (7)
 
W numerze:
Wpływ prawa pracy na rynek pracy, autor: prof. dr hab. Ludwik Florek 
Szara strefa w gospodarce – realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny? autor: prof. dr hab. Marek Bednarski 
Pracownicy i pracodawcy na rynku pracy. Kto jest silniejszy? autor: prof. dr hab. Elżbieta Kryńska 
 

Biuletyn: jubileusz 20-lecia CPS "Dialog", nr 3/2014 (6) 

W numerze:
Mamy dwadzieścia lat. Wspomnienie, Iwona Zakrzewska
Dwadzieścia lat minęło... Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w myślach, wspomnieniach, refleksjach
Meandry dialogu społecznego w Polsce, prof. Juliusz Gardawski
Dialog społeczny w Polsce: dylematy (nie)przystawalności, dr Piotr Ostrowski

Biuletyn: materiały z konferencji nr 2/2014(5)
 
W numerze:
Konferencja „Reforma publicznych służb zatrudnienia – mity i realia” Warszawa, 25.04.2014
Konferencja międzynarodowa „Związki zawodowe – stan obecny i perspektywy na przyszłość” Warszawa, 13–14.06.2014
Debata „Obywatelska partycypacja – migotanie idei?” Warszawa, 23.06.2014
 

Biuletyn: materiały z konferencji nr 1/2014(4)

W numerze:
Konferencja „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”, Warszawa, 21.11.2013 
Konferencja „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”, Warszawa, 15.01.2014 
Debata „Dekada życia zawodowego i społecznego po EUropejsku – relacje PLatoniczne czy konsumowane?”, Warszawa, 11.02.2014 
Konferencja „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy”,Warszawa, 14.03.2014 
 

Biuletyn: materiały z konferencji nr 3/2013(3)

w numerze:

Konferencja „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – rola szkół wyższych w realizacji Programu," Warszawa, 09.07.2013 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne – przywilej, prawo, zobowiązanie pokoleń?”, Warszawa, 15.07.2013 
Konferencja „Młodzi na rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej”, Warszawa, 17.09.2013 
Konferencja „Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?”, Warszawa, 30.10.2013