Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 3/2017 (21)
 
W numerze:
Konferencja „Ochrona życia rodzinnego w prawie pracy” 06.06.2017 r.

Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 2/2017 (20)

W numerze:
Konferencja „Czy polska szkoła uzyska szansę, by nadążyć za rynkiem pracy?” 25.01.2017 r. 
Konferencja „Związki zawodowe w percepcji osób młodych – czy warto do nich wstępować?” 09.03.2017 r. 
Debata „Staże i praktyki na rynku pracy jako zło konieczne czy przepustka do kariery zawodowej?” 09.05.2017 r. 
Konferencja „O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?” 16.05.2017 r. 
 
Biuletyn: Analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 1/2017 (19) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Trójstronna debata w nowej odsłonie – pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego Anna Grabowska
 
Biuletyn: Materiały z konferencji, nr 5/2016 (18)
 
W numerze:
Konferencja „Perspektywy polityki przemysłowej w Polsce” 12.04.2016 
Debata „Wynagrodzenie minimalne – skok jakościowy czy znak niepewności?” 28.06.2016 
Debata „Czy możemy mieć wyższe emerytury? – reforma systemu czy tylko obniżenie wieku emerytalnego?” 22.09.2016  
Debata „Polski dialog społeczny – zmiana – praktyka – prognoza” 12.10.2016  
Konferencja „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia” 14.11.2016 
Konferencja „Rynek pracy dla młodych – młodzi dla rynku pracy” 29.11.2016 
 
Biuletyn: Dialog społeczny - 12 miesięcy nowego otwarcia, nr 4/2016 (17)  
 
W numerze:
Kilka informacji o Radzie Dialogu Społecznego 
Program pracy Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. 
Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 22 października 2015 r. powołał skład Rady Dialogu Społecznego 
Uchwały Rady Dialogu Społecznego, podjęte w okresie od 22 października 2015 roku do 30 września 2016 roku 
Biuro Rady Dialogu Społecznego 
Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Plenarne i Prezydia Rady Dialogu Społecznego 
Posiedzenia Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego 
Zespół Problemowy ds. usług publicznych 
Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 
Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego 
Doraźny Zespół Problemowy ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich 
Zespół Problemowy ds. międzynarodowych 
Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych 
Zespół Problemowy ds. prawa pracy 
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych 
Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego – WRDS 
 
Biuletyn: analizy, ekspertyzy, opracowania, nr 3/2016 (16) 
 
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie 
Wstęp: Dobro publiczne a zysk indywidualny w polityce publicznej – sprzeczności częściowo do pogodzenia 
Rozdział I. Elementy teorii działania zbiorowego: grupy inkluzywne, grupy ekskluzywne, ukryte grupy interesu 
Rozdział II. Rdzeń – wspólnota i zręby mitu założycielskiego ukrytej grupy interesu 
Przykładowe przesłanki biografi cznej empatii i dogmatyczności quasi-religijnej 
Rozdział III. Władza i peryferie – rozrost i ewolucja grupy ukrytej 
Rozdział IV. Wnioski i rekomendacje w odniesieniu do możliwości odblokowania dialogu środowiskowego 
Zakończenie 
Literatura 
 
Biuletyn: materiały z konferencji, nr 2/2016 (15) (DO POBRANIA)
 
W numerze:
Seminarium międzynarodowe „Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” Warszawa, 15.03.2016 
Sustainable Public Procurement From tackling the problem of the lowest price criteria to monitoring global supply chains. Warsaw, March 15th, 2016 
 
Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2016 (14)
 
W numerze:
Konferencja „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji” Warszawa, 8.12.2015 
Konferencja „Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015–2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Warszawa, 22.01.2016 
Konferencja „Wyzwania modernizacji gospodarczej – doświadczenia historyczne” Warszawa, 28.01.2016 
Konferencja „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych” Warszawa, 25.02.2016 

 Biuletyn: materiały z konferencji, nr 5/2015 (13)

W numerze:
Konferencja międzynarodowa  „Kwalifikacje i edukacja zawodowa – nowe wyzwania dla rynku pracy i dialogu społecznego” Warszawa, 8–9.10.2015 r. 
International Conference „Vocational qualifi cations and education – new challenges for the labour market and social dialogue” Warsaw, 8–9 October 2015